Nathoutrestauratie / waterbouw

In opdracht verzorgen wij de uitvoering van hout restauratie in de waterbouw voor de meest uiteenlopende projecten zoals: damwanden, bruggen, meerpalen, remmingwerken, heipalen, steigers, sluisdeuren, fietsbruggen en stuwen.

Ook reparatiewerkzaamheden aan duikers en andere waterbouw behoort tot onze expertise.

De projecten zijn verspreid over geheel Nederland en worden uitgevoerd door speciaal opgeleide werknemers met specifiek materieel en gereedschappen. Voor de onderwater reparaties aan de houtwerken beschikken wij over duikteams met de aangepaste gereedschappen en materialen om ook deze klussen te kunnen klaren.
Bij lange reistijden verblijven de werknemers op de werkplek in een speciale unit of in een kosthuis om onnodige autokilometers te vermijden en zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

In samenwerking worden door ons ook inspectie rapporten voor houten waterkundige werken opgemaakt, welke later de basis vormen voor herstelwerkzaamheden.

Deze werkzaamheden worden al enige jaren voor diverse gemeentelijke opdrachtgevers, met voor iedereen zeer goede resultaten uitgevoerd, wat ons met gepaste trots vervult.

Voorbeelden van recente werkzaamheden: reparatie aan een duiker in de Gemeente Arnhem (Gebra infra bv, Arnhem) en het aanlegen van een stuw in de Gemeente Gemert-Bakel (Jan Selten, Uden).